Robot MELFA RV-2F-Q byl použit pro aplikaci zakládání pístu do stroje, který následně zkompletuje část kompresoru pro klimatizaci v automobilu.V zadní části se nachází zásobník pro palety, na kterém jsou uloženy písty.Celý zásobník je poháněn servomotory.Jeho činost s paletami je zcela automatická.Plná paleta je uchopena a převezena do přední části pod robota.Zde zvedací(zelená) lišta vyzvedne písty z palety a pomocí hnědé lišty se písty srovnají do jedné úrovně a následně jsou odebírány robotem a zakládány do jednotlivých lůžek.Robot po odebrání posledního pístu pošle signál pro posunutí palety nebo pro výměnu celé palety, pokud je celá vyprázdněná.