Řídící systémy

Společnost MITSUBISHI vyrábí široký sortiment  řad PLC systémů, které lze použít pro malé jednoúčelové stroje nebo pro složité aplikace.

K jednoúčelovým strojů se nejčastěji používá KOMPAKTNÍCH PLC a naopak pro složité aplikace je vyvinuta řada MODULÁRNÍCH PLC systémů.