Modulární

Modulární PLC se vyznačují tím, že všechny bloky si lze seskládat přímo dle potřeby aplikace, kterou má systém provádět.

Základ tvoří vždy napájecí modul, následně procesorová jednotka.Dále se připojují vstupní a výstupní moduly, moduly pro seriovou komunikaci a další.

Tyto  PLC se uplatňují ve středně složitých aplikacích.Je možno je propojit s dotykovým displejem a tak umožnit obsluze upravovat parametry nebo editovat celé programy, které PLC provádí

Modulární PLC MITSUBISHIDotykový displej GOT 2000 pro monitorování práce a úpravy parametrů PLC