Frézka DMU50 DECKEL MAHO

Repase 3 osé frézky se 2  indexovanými osami a dvěma karuselovými zásobníky, každý pro 12 nástrojů.Kopletní výměna veškeré elektroinstalace ve skříni rozvaděče včetně PLC systému.Nahrazení původních serv včetně úpravy přírub, krytů a dopínání řemenů mezi servy a kuličkovými šrouby.Úprava snímače polohy vřetena pro hlídání natočení  při výměně nástrojů.Vyrobili jsme na míru nový hlavní ovládací panel pro obsluhu a osadili řídícím systémem MITSUBISHI M70, který je kompletně v českém jazyce.

Provedli jsme také doprogramování několika strojních funkcí včetně definice nových bodů výměny nástrojů a sowtvarového hlídání polohy vřetene pro zabezpečení kolizí při neodborné manipulaci se strojem.Stroj před repasíInstalace nového hlavního paneluČást ovládacího panelu s klávesnicíSkříň rozvaděče před zahájení pracíSkříň rozvaděče po dokončení pracíIndexovaný stůl