Servopohony


Provádíme výměny starých servopohonů jak střídavých tak stejnosměrných, které dnes již výkonově nedostačují dnešním požadavkům na rychlost obrábění.Dnes používámě moderní střídavé serva s ikrementálními senzory polohy s velkou rozlišovací schopností na jednu otáčku. 


Společnost MITSUBISHI vyvíjí stále lepší a přesnější servopohony, které jednoduchou montáží a softwarovými aplikacemi umožňují rychlé uvedení do běžného provozu.Jedena z nových funkcí servozesilovačů je AUTOTUNING.Tato funkce umožňuje automatické nastavení servozesilovače pro optimalizaci dynamiky a výkonu.